Türk Hamamı

Türk Hamamı
facebook google plus twitter

Hamamlar yalnızca Türk kültüründe kendini temizlemek için değil, daha geniş bir anlama sahiptir. Sağlığı, sosyalleşmeyi ve rahatlamayı temsil etmektedir. Türk halkı, hamam keşfedildikten sonra bile hamamları düzenli olarak ziyaret etmektedir.

Hamamlar sağlık amacıyla doğal su kullanmak için yapılmıştır. Başlangıçta doğal sıcak suların bulunduğu yerlere inşa edilirler. Daha sonra, su ısıtma sistemlerinin ilerlemesi ile hamam her yere kurulmaktadır. Tüm hamamlar aynı zamanda inşa edildikleri dönemin mimarisinin mükemmel temsilcileridir. Ancak her hamam aldatmasın, çünkü tüm hamamlar eski değildir, ancak iç mekanları nasıl görünmeleri gerektiği hakkında fikir verebilir.

'' Hamam '' kelimesi iki dilden geliyor. Arapça'da Hamam, banyo yapmak, İbranice ise Hamam, sıcak olmak demektir. Bu nedenle, Türk dilinde, hamam temizlenmek, arınmış olmak ve sağlıklı olmak için kullanılır. Temiz olma fikrinin insanları hastalıklardan uzak tuttuğu ve ayrıca hastalıkları tedavi etmeye yardımcı olduğuna inanılıyor. Bu güne kadar tedavi yerleri olduğuna inanılıyordu, bu yüzden sportif ve kültürel etkinliklerin yapıldığı geniş alanlarda inşa edildiler.

Türk halkı bu geleneği Orta Doğu'dan Anadolu'ya göç ederken getirmiştir. Hamam geleneği, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde mevcut olmasına rağmen, Türk kültürüyle birleşti ve bugün bildiğimiz gibi oldu. Zamanla hamamlarla ilgili gelenekler Anadolulular tarafından kabul edildi ve kültürlerinin önemli bir parçası haline geldi.

Osmanlı İmparatorluğu'nda hamamlar, özellikle kadınların sosyalleşmesi için çok önemliydi. Hamamlar, özellikle Bayram'dan (festivaller) önce bütün gece açıktı.

Kadınlar hamamında evlenmeden önce evliliklerinin onaylanma aşaması oldurdu. (Gelin Hamamları). Ayrıca, doğumdan hemen sonra çocuklarının doğumunu (lohusa hamamı) veya bebeklerinin ilk hamamını kutlarlardı. Öte yandan, erkekler evliliği, sünneti veya orduya katılmayı kutlamak için hamamlara gittiler. Ayrıca Bayram'dan önce bütün insanlar hamamlara gider ve kutlamalar için temizlenirlerdi. Bu gelenekler Anadolu'nun birçok yerinde devam etmektedir.

Son olarak başka bir not, iki tür hamam olduğunu eklemek isterim. Sadece kadın ve erkeklerin katı bir politikası ile bir hamam'a gidebilir ya da karışık bir hamama gidebilirsiniz. Karışık olanların bazıları sadece kadınlar ve erkekler için de günler belirlenmiştir. Örneğin, genel olarak çoğu, Perşembe günleri bayanlar için ayrılmıştır.