Pomocné organizácie v Turecku

Pomocné organizácie v Turecku
facebook google plus twitter

Organizácie pomoci v Turecku

V každom meste v Turecku nájdeme dobročinnosť. Charitatívne organizácie podporujú a pomáhajú tým, ktorí sú v núdzi alebo obetiam prírodných katastrof či vojen. Dobročinné organizácie v Turecku získavajú svoje fondy podobne ako v ostatných krajinách sveta, a to konkrétne v podobe finančných darov od ostatných ľudí. Ak si želáte finančne prispieť na charitu, dá sa tak spraviť na hociktorej internetovej stránke vybranej organizácie. Môžete pomôcť jednorazovo alebo aj každý mesiac.

Príklady niektorých organizácií v Turecku:

Turecký červený polmesiac

Turecký červený polmesiac je charitatívna organizácia, ktorá sa snaží pomáhať obetiam prírodných katastrof v Turecku, rovnako ako aj v iných krajinách. Špecializuje sa najmä na skladovanie krvi. Je to jedna z najstarších dobroťinných organizácií, založená v roku 1868 Abdullahom Beyom.

https://www.kizilay.org.tr/Home/Index

Yeryuzu Doktorları

Táto asociácia bola založená skupinou zdravotnáckych pracovníkov v roku 2000. Obhajuje rovnaké právo pre všetkých na zdravie a zdravotnícku starostlivosť na celom svete. Nezameriavajú sa len na Turecko, ale aj na iné krajiny, ktoré nemajú vyspelé zdravotníctvo. Zoznam krajím, ktorým táto organizácia pomáha:

  • Indonézia
  • Pakistan
  • Sudán
  • Srí Lanka
  • Sýria
  • Africké krajiny

Ak by ste chceli tejto organizácii pomôcť, viac informácií nájdete na internete.

https://www.yyd.org.tr/en/

Nadácia TEMA

Nepodporujú len organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi v Turecku, ale patria sem aj dobročinné organizácie pracujúce pre bezpečnosti a obývanie stromov a zvierat. Nadácia TEMA je jedna z charitatívnych organizácií, ktorá vykonáva štúdie o prírode. Založená v roku 1992, nadácia TEMA vykonala počas rokov množstvo práce. Táto nadácia pracuje nadčasy a vysádza nové stromy, ktoré sú potrebné najmä počas zvýšených lesných požiarov cez leto.

http://www.tema.org.tr/web_14966-2_2/index.aspx