Rozwój i wzrost zatrudnienia w Turcji


Rozwój i wzrost zatrudnienia w Turcji

Rząd dał pierwszeństwo zmniejszeniu deficytu na rachunku bieżącym i inflacji. Zwiększyłoby to również wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Rząd turecki planuje stworzyć do 2016 r. 1,8 miliona nowych miejsc pracy. Wicepremier Ali Babacan powiedział, że rząd zamierza stworzyć 1,8 miliona nowych miejsc pracy w latach 2014–2016, a ich celem jest zmniejszenie stopy bezrobocia do około 8,9 procent.

„Planujemy wzrost o 4 procent w 2014 roku i 5 procent w 2015 i 2016 roku, jak ogłosiliśmy to wcześniej. Stopa bezrobocia w kraju spadnie do około 8,9 procent”, powiedział premier Ali Babacan.

Stopa bezrobocia wyniesie około 9,5 procent do końca tego roku, powiedział Babacan, i osiągnie stopniowy spadek w nadchodzących latach.