Organizacje charytatywne w Turcji

Organizacje charytatywne w Turcji
facebook google plus twitter

Ogranizacje pomocy w Turcji

W każdym mieście w Turcji, istnieje wiele organizacji charytatywnych. Starają się one wspierać tych, którzy są w potrzebie lub w nieszczęściu, pomagają ofiarom klęsk żywiołowych lub wojny. Organizacje te w Turcji uzyskują fundusze podobne do innych na świecie głównie dzięki darowiznom od innych osób. Jeśli chcesz przekazać darowiznę na rzecz jednej z nich, możesz to zrobić online, odwiedzając strony organizacji. Możesz dokonać jednorazowej darowizny lub przekazać ją co miesiąc. Niektóre organizacje pomagające potrzebującym w Turcji;

Turecki Czerwony Krzyż (Turk Kızılayı)

Turk Kızılayı jest organizacją charytatywną, która stara się zapewnić wsparcie ofiarom w przypadku katastrofy nie tylko w Turcji, ale także w innych krajach. Ponadto głównym celem Turk Kızılayı jest przechowywanie krwi. Turk Kızılayı jest jedną z najstarszych organizacji pomocowych. Został założony w 1868 roku przez Abdullaha Beya.

https://www.kizilay.org.tr/Home/Index

Lekarze Świata (Yeryuzu Doktorları)

Stowarzyszenie zostało założone w 2000 roku przez grupę pracowników służby zdrowia. Działacze opowiadają się za tym, aby wszyscy mieli równe prawo do zdrowia na świecie. Nie tylko w Turcji, ale także w innych krajach docierają do osób, które nie otrzymują opieki zdrowotnej. Oto niektóre kraje, w których ta organizacja działa;

  • Indonezja
  • Pakistan
  • Sri Lanka
  • Kraje Afryki
  • Syria

Jeśli chcesz wesprzeć to stowarzyszenie, możesz uzyskać więcej informacji i przekazać darowiznę online, odwiedzając stronę internetową.

https://www.yyd.org.tr/en/

Fundacja TEMA

Nie tylko wspierają organizacje pomagające potrzebującym w Turcji. Istnieją również organizacje charytatywne zajmujące się bezpieczeństwem i ochroną drzew i zwierząt. Fundacja TEMA jest jedną z organizacji charytatywnych, które prowadzą badania nad przyrodą. Założona w 1992 roku, wykonała wiele pracy przez te lata. Działacze pracowali w nadgodzinach, szczególnie w związku ze wzrostem liczby pożarów w lecie, aby sadzić nowe drzewa i ponownie zalesić teren.

http://www.tema.org.tr/web_14966-2_2/index.aspx