Vekst og sysselsetting øker i Tyrkia


Vekst og sysselsetting øker i Tyrkia

Regjeringen har prioritert å redusere underskudd på driftsbalansen og inflasjon. det ville også øke vekst og sysselsetting.

1,8 millioner nye jobber tyrkiske regjeringen planlegger å opprette innen 2016. Visestatsminister Ali Babacan sa at regjeringen har som mål å skape 1,8 millioner nye jobber mellom 2014 og 2016, de tar sikte på å redusere ledigheten til om lag 8,9 prosent.
"Vi planlegger å øke med 4 prosent i 2014 og 5 prosent både i 2015 og 2016, vi annonserte dette før. Landets ledigheten å falle til rundt 8,9 prosent, sa Statsminister Ali Babacan.

Arbeidsledigheten vil være på rundt 9,5 prosent ved utgangen av dette året, sa Babacan, og nå gradvis nedgang i de kommende år.