Najveći muzej mozaika na svijetu


Najveći muzej mozaika na svijetu

Otvoren je 2011. godine, i dalje je najveći muzej mozaika na svijetu jer je dom svim artefaktima u antičkom gradu Zeugma.

Po čemu je ovaj muzej najveći i jedan od najzanimljivijih muzeja na svijetu?

 

Muzej Zeugma poznat je kao najveći svjetski muzej mozaika kako po veličini zgrade, tako i po površini koju pokrivaju izloženi mozaici. Mozaici odražavaju vrhunski umjetnički ukus i sadrže primjere kasnoantičkih crkava, ranosirijske i kršćanske ikonografije čine muzej još atraktivnijim. Pored mozaika iz antičkog grada Zeugma, postoje i skulpture, stupovi i fontane koji pripadaju rimskom periodu. Brončani kip Aresa, boga rata, jedan je od najdragocjenijih predmeta u muzeju. Svi zidovi i podovi vila Posejdon i Eufrat imaju mozaike koji dokazuju bogatstvo antičkog grada.

Historija grada, Zeugma

 

Rijeka Eufrat, koja čini granicu Mezopotamije, poznata je kao središte civilizacije, hiljadama godina donosila je obilje ovom području. Selevkos Nikator je bio zapovjednik Aleksandra Velikog, koji je prolazio anadolskim zemljama s namjerom da osvoji cijeli svijet prije 2300 godina odabrao je obale Eufrata za naseljavanje i dao gradu ime koje kombinira njegovo ime s rijekom: Selevkos Eufrat. Kada je u 64. godini p.n.e došao pod rimsku vlast, njegovo je ime promijenjeno u "Zeugma" što u prijevodu znači "početak mosta". Slično transportu, ostao je tačka između civilizacija i kultura, kao i puteva i nastavlja ovu karakteristiku stoljećima dok je Sasanidi nisu uništili.